Vad innebär tätt hus?

När du ska bygga hus är det många olika termer du behöver hålla reda på. En av dessa är begreppet ”tätt hus”. I entreprenadsammanhang är det här en väldigt viktig milstolpe som påverkar mycket av planeringen och hur tidplanen utformas. Ett bra tips är att om din byggare vill göra en förändring med motivationen ”tätt hus”, lyssna då på dennes argument. När du får tätt hus kan det nämligen också påverka totalkostnaden för ditt bygge. Det är givetvis extra viktigt att hålla koll på för dig som bygger helt själv och inte har någon entreprenör att luta dig mot.

Vädersäkrat bygge

Att ha tätt hus innebär helt enkelt att din fastighet är så pass klar att den är vädersäkrad från utsidan. Alla väggar är på plats. Fönstren är monterade och Villatakspecialisten har varit där och lagt ett snyggt tak som gör att det inte kan regna in. Huset är inte klart när det är tätt hus. Men det innebär att hantverkarna kan gå över och börja jobba på insidan.

När hantverkarna har gjort sitt jobb och anser att det är tätt hus brukar det genomföras en så kallad provtryckning. Det kan också kallas täthetsprovning. Att alla yttre konstruktioner är på plats är en indikation på att huset är tätt, men det är inte en hundraprocentig garant för att det är det. När huset provtrycks kommer en energikonsult eller besiktningsman dit och ser till att alla delar är täta. Om de inte är det kan det i förlängningen bli väldigt dyrt, både för att du riskerar framtida fuktskador och för att dina energikostnader kommer öka kraftigt i ett otätt hus. Efter genomförd täthetsprovning ska du få ett kvitto på att den är gjord, inklusive en rapport som berättar om det finns några potentiella problem. Se till att den som gör täthetsprovningen är någon du kan lita på. Det kan till och med finnas ett värde i att kräva att själv få upphandla den som gör den provtryckningen.

Hur påverkar tätt hus tidplan och byggkostnad?

Tätt hus är som sagt var en viktig sak att ta hänsyn till när en byggtidplan tas fram. Det är ofta en av de saker det planeras baklänges ifrån när produktionen ska optimeras. För att ett bygge ska gå så smidigt som möjligt är det bäst om markarbeten görs efter att tjälen gått ur marken. Och att huset sedan blir tätt innan höst- och vintervädret sätter in.

Om tiden för tätt hus inte optimeras ökar riskerna i projektet, vilket kostar pengar. Det blir betydligt besvärligare att bygga och vädrets makter kan orsaka skador på husets innanmäte. Om det inte går att anpassa husets produktionstid på så sätt att tätt hus infaller under en bra tid behövs ofta ett stort byggtält. Det tältet kompenserar för de brister som naturligt uppstår när huset inte är tätt. Men det är en relativt sett stor kostnad som inte tillför något direkt värde. Därför är det klokt att försöka undvika den om det går.

Det är bra att också vara medveten om att tätt hus är viktigt oavsett vilket material ditt hus byggs av. Både trä, betong och tegel kan ta skada av vädrets makter. Under byggtiden ligger dessutom ofta olika installationer, som el och andra ledningar, öppna. Snö eller regn kan alltså göra stor skada även i husets inre.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *