Olika takformer till hus

Taket är en väldigt viktig del av ett hus; taket ska nämligen skydda huset från yttre påfrestningar. Om du skulle få bekymmer med ditt tak ska du kontakta https://villatakexperten.se/ som kan hjälpa dig med alla möjliga takproblem. De har lång erfarenhet av tak och är experter på material och vad som behövs för att taket ska fylla sin funktion. Oavsett om du har ett nytt eller äldre hus ska du alltid ta för vana att kontrollera taket med jämna mellanrum för att inte en potentiell skada ska ligga för länge. En skada i en takpanna som släpper in vatten kan få enorma konsekvenser om det inte upptäcks i tid. Om det har uppkommit en skada är det bra att ta reda på vad som orsakat skadan så att det inte händer igen.

Takets form ger huset sin karaktär

När du bygger ett nytt hus är det väldigt viktigt att taket har en bra form. Formen är en viktig del i själva arkitekturen och upplevelsen av huset. För att få ett bra tak ska konstruktion, täckningsmaterial och taklutning adderas ihop och det ska göras en avvägning mellan alla delar för att få ett bra tak. Det viktigaste med tak är att det håller tätt. Lutningen på takytan avgör vilket typ av takmaterial som bör användas. Ett tak som är brant har en bättre avrinning än ett tak som är mer flackt. Det är dock svårare att underhålla ett brant tak.

Olika typer av tak

Det finns olika typer av tak som du kan välja att ha på ditt nya hus. Sadeltak är en av det vanligaste takformerna i Sverige och har varit det genom tiderna. Ett sadeltak har två släta takfall som går ihop och möter varandra i en taknock. Ett brutet sadeltak har en hög vind under taket och var vanligt under 1600-talet och 1700-talet. Sedan finns det valmat tak som på vardera kortsidan har brutna gavelspetsar. Dessa typer av tak sluttar med ett triangulärt takfall som kallas valmsida och det är istället för ett spetsigt gavelparti. Ett säteritak är nästan som ett valmat tak som är brutet runt om av ett lågt vertikalt parti. Denna takform var väldigt populär på den svenska stormaktstiden och fanns då mest på olika herrgårdar. Sedan finns det tälttak, även kallat pyramidtak, som är ett yttertak som oftast består av fyra triangulära takfall som möts upptill. Pupeltak är ett halv sadeltak och består endast av ett takfall. Sargtak eller plana tak är helt plana eller har endast en mycket liten lutning. Det finns oftast en sarg runt om denna typ av tak. Förutom formen på tak så finns det flera olika typer av material som kan läggas på taket som plåt, tegel eller betongpannor, papptak och eternittak.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *