Bygga utan bygglov

De flesta känner säkerligen till att man måste ansöka om ett bygglov för att få bygga hus på en tomt, eller för att göra större utbyggnationer på en redan existerande villa. Det finns dock ett flertal undantag som man som husägare får bygga utan att ansöka om bygglov.

Det kanske mest kända av dessa undantag är friggeboden. En friggebod får som mest ha en area på 15 kvadratmeter, och måste byggas i bostadshusets omedelbara närhet. Nära besläktad med friggeboden är attefallshuset, som får vara högst 25 kvadratmeter stort. Inte heller för att bygga ett attefallshus krävs bygglov, men man måste göra en anmälan till byggnadsnämnden och invänta startbesked från dem innan man kan börja bygga attefallshuset.1280px-friggebod_2007

Helt bygglovsbefriad är också en uteplats, om man skulle vilja bygga det. Uteplatsen ska ligga inom 3,6 meter från bostadhuset, och den får vara skyddad med mur eller plank, som dock inte får vara högre än 1,8 meter. Över uteplatsen du bygger, eller existerande uteplatser, altaner, balkonger och entréer, går det också bra att bygga ett skärmtak utan bygglov. Den sammanlagda ytan av alla skärmtak på fastigheten får dock inte överstiga 15 kvadratmeter.

Det går också bra att göra en tillbyggnad till huset, så länge tillbyggnadens bruttoarea inte överstiger 15 kvadratmeter. För denna tillbyggnad gäller samma regler som för attefallshuset, det vill säga att man måste göra en anmälan först.

För alla dessa undantag från bygglovet gäller även att de inte får byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om man vill bygga närmare tomtgränsen än så måste man ha tillstånd i skriftlig form från de grannar som berörs.

Även om bygglov alltså inte behövs för dessa tillbyggnationer, kvarstår ändå hindret att man måste kunna finansiera dem. Om man känner att man behöver förbättra sin privatekonomi för att ha en bra grund att stå på inför en investering i sitt boende, ska man kontakta Zensum. Eftersom Zensum specialiserar sig på att förbättra ekonomin för privatpersoner, kan de till exempel hjälpa till med att omförhandla lån till bättre villkor. De pengar som man annars skulle ha lagt på ränta kan man därför använda till att bygga exempelvis en friggebod istället.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *