Renovera taket och höj husets värde

Som husägare är det viktigt att regelbundet se över taket. Om en takpanna spricker eller en plåtfals rostar sönder kan det leda till att du får betala stora summor för att åtgärda skadorna. Du kan också vilja renovera taket av andra skäl, till exempel för att få ett mer modernt utseende på huset eller för att restaurera det till en tidigare tidsperiod i byggnadens historia.

Hos DM Tak kan du teckna serviceavtal för regelbundet takunderhåll i Stockholmsområdet. Långa och hårda vintrar sliter på tak och fasad, vilket innebär att ditt tak behöver ses över varje år. Du kan också få hjälp med fackmannamässigt utförd takläggning, samt få ett nytt plåttak som är framställt i DM Taks egna takverkstad.

Höj värdet på huset

Madhu och Johanna köpte ett fallfärdigt stationshus som låg i Sörmland. Efter ett år har de renoverat halva huset och fördubblat dess värde, bland annat genom att byta ut taket. De har haft en begränsad budget men har ändå velat ha rätt känsla i huset vilket har inneburit att det tagit lång tid för dem att hitta det de är ute efter. De började med att borsta, skrapa och måla om sitt hus och rev sedan ut och bytte allt från bjälklagret och väggarna till golv, isolering och tak. De har också bytt ut fastighetens rör för avlopp och vatten, dragit in ny el och installerat reglar. Huset är nu perfekt för familjen, inklusive Johanna som arbetar som illustratör och författare och nu har en egen ateljé i bostaden.

Underhåll för säkert tak

I Härnösand på Västra Bondsjögatan ligger ett hus som visar på vikten av att ha kontinuerligt underhåll och tillsyn på fastigheter. Här bor hyresgästen Åsa Norberg som för ett tag sedan kände en stark doft av mögel och då kontaktade miljökontoret i kommunen. Strax därpå rasade innertaket in och kommunen beslutade om akut uthyrningsförbud.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *